aktuality  |  kontakty  |  dokumenty  |  školská rada  |  Spolek ZŠ Krčín  |  ŠD a ŠK  |  časopis  |  předměty  |  Parlament  |  ŠPP  |  sport  |  jídelna   
Nástěnka
15. 6. 2018
Ředitelské volno
žáci

Vyučovací hodiny
0.hod 7,00 - 7,45
1.hod 7,55 - 8,40
2.hod 8,50 - 9,35
3.hod 9,55 - 10,40
4.hod 10,50 - 11,35
5.hod 11,45 - 12,30
6.hod 12,40 - 13,25
7.hod 13,35 - 14,20
8.hod 14,30 - 15,15Školní hřiště
Poděkování sponzorům


FIE


Nechte mě chvilku...
Já si to rozmyslím!

Více na FIE


Čeho se účastníme


Základní certifikát společnosti Scio


Fakultativní pracoviště
Fakultativní pracoviště


Pečujeme o vzdělání
Pečujeme o vzdělání


Základka Roku


Dotkněme se budoucnosti
Dotkněme se budoucnosti


Atletika pro děti
Atletika pro děti


Tempish - florbal
Tempish - florbal do škol


Škola pro demokracii
Škola pro demokracii


Učíme interaktivně

Informace o projektu Učíme interaktivně, do kterého jsou zapojeni někteří vyučující naší školyProfil zadavatele
Profil zadavatele


Activ učitel
Activ učitel


TOPlist

  Vychází 7. číslo Krčíňovin!

Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  Atletické závody ŠD22. května 2018 se konaly atletické závody ŠD, kterých se každý rok účastní vybraní žáci ze ŠD Krčín, Malecí, Komenského, Nahořan, Černčic, Bohuslavic a Nového Hrádku. Žákům se ŠD a ŠK Krčín se podařilo vybojovat celkem 27 medailí (6 zlatých, 13 stříbrných a 8 bronzových). K tomuto krásnému výsledku dětem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  Přijatí žáci do 1. ročníku šk. roku 2018/19

Seznam žáků, kteří jsou přijati do prvního ročníku najdete ZDE  POHÁR ROZHLASU 2018 - CHLAPCI BRONZOVÍVe středu 2. května se družstva naší školy tradičně zúčastnila atletické soutěže Pohár rozhlasu. V letošním jubilejním 50. ročníku se družstvo mladších dívek umístilo na sedmém místě, družstvo dívek starších na místě pátém. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších chlapců, kteří se umístili na stupních vítězů a získali bronzové medaile.

Z individuálních úspěchů musíme zmínit tato umístění: Lukáš Světlík - běh na 1500 metrů (1. místo), Denisa Grimová - hod míčkem (1.), Matěj Kult - skok daleký (2.) a běh na 60 metrů (3.), Darina Kosařová - skok daleký (2.), Laura Ulichová - hod míčkem (3.), štafeta chlapců 4 x 60 metrů (1.), štafeta starších dívek 4 x 60 metrů (3.).

  Zlaty list - kajské kolo11. května se naši mladší žáci zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, ve složení Cita (6.A), Spilka(5.A), Rejtharová(4.A), Voříšková (4.A), Košťálová (4.A), Charousek (4.A), Novák(4.A). Obsadili krásné 6. místo.

Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Zkouška cyklisty 3.5.Jako každý rok, tak i letos čtvrťáci plnili zkoušku cyklisty. Vyzkoušeli si praktickou jízdu, zopakovali teorii a nakonec psali test. Úspěšní řešitelé získali průkazku cyklisty. Tímto vítáme nové samostatné účastníky silničního provozu.

Mgr. Ivana Hanušová  Zlatý list27.4. se naši žáci od 2. do 9. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list. Všichni účastníci podali skvělé výkony. Držet palce budeme družstvu ve složení: Hynek Cita, Matouš Spilka, Laura Rejtharová, Štěpán Charousek, Kamila Košťálová, Johana Voříšková, (Michal Novák), kteří postupují do krajského kola V Prachově.

Mgr. Ivana Hanušová  Škola v příroděV týdnu od 16. - 20. dubna, se třídy 4.A a 3.A zúčastnily školy v přírodě. Zážitky dětí jsou uvedeny níže v dokumentech.

Zážitky dětí ze školy v přírodě

Zážitk dětí ze škol v přírodě 1

  Volba povolání – exkurze 8. ročníkůV rámci prohlubování znalostí volby povolání žáků 8. ročníků, uspořádala ZŠ a MŠ Krčín dvoudenní exkurzi zaměřenou na prohlubování vědomostí o technických oborech. První den čekala účastníky prohlídka závodu Škoda auto v Kvasinách, kde měli možnost sledovat výrobu aut přímo v provozu. Druhá část programu probíhala na Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. Obsah studia jednotlivých oborů, uplatnění na trhu práce, ale i samotné aktivity, kde se naši žáci vyzkoušeli práci s výukovými programy, prováděli pokusy v laboratořích, nebo si vyzkoušeli práci se zednickou lžící, to vše přineslo nové zkušenosti, co od střední odborné školy technického typu mají očekávat. Věříme, že mnohým podobné zkušenosti pomohou při vybírání střední školy v 9. ročníku.

Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Vychází 6. číslo Krčíňovin!

Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  Benefiční koncert pro Aruna  Informace k zápisu do 1. ročníku 2018/2019

Níže jsou přiloženy informace k zápisu dětí do 1. ročníku šk. roku 2018/2019.

Průběh zápisu do 1. třídy

Kritéria přijetí do 1. třídy

  My na lyžák nezapomeneme

Lyžařský výcvik je již sice pro všechny zúčastněné minulostí, ale třída 7. A se rozhodně nemusí bát, že by snad na některé zážitky někdy někdo zapomněl. Žáci si na hodinách českého jazyka vytvořili svoje Lyžákoviny, které jim nedovolí zapomenout. I vy můžete do Lyžákovin nahlédnout.Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  První jarní den v ZŠ KrčínDne 21. 3. se v Základní škole a Mateřské škole Krčín Nové Město nad Metují , jako každý rok, pořádala oslava prvního jarního dne. Letošní rok měli žáci za úkol přijít do školy v barvách trikolóry. Těmito barvami si připomněli sté výročí vzniku ČSR. O velké přestávce se všechny třídy sešly na prostranství školní zahrady, kde utvořily společně vlajku České republiky. Myslíme si, že tímto netradičním způsobem jsme oslavili nejenom příchod jara, ale zároveň letošní významné výročí naší republiky.

Žaneta Kolínová a Kristýna Voborníková 9. A  Vychází 5. číslo Krčíňovin!

Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  S pejskem pro radost i pro zdravíVěděli jste, že takový pes dokáže vyvolat dobrou náladu, radost, pozitivně působí na zdraví člověka? Lidé zabývající se canisterapií to vědí a vědí to i děti z naší školní družiny a školního klubu při ZŠ Krčín. Nebylo to totiž první setkání s psími kamarády Charliem a Rockym, kteří dětem pod vedením svých páníčků předváděli, jak standardně plní povely poslušnosti jako místo nebo sedni, ale dokáží i pozdravit zaštěkáním, aportovat. Při každém setkání se blýsknou nějakým novým kouskem. Ale není to jen zábavné sledování psích kousků. Děti se zároveň seznámí s tím, jak se k psím kamarádům chovat, jak se o ně starat, co jim prospívá, co naopak škodí. BR>

Mgr. Jana Vitverová, ředitelka  Pozdrav z LVVKSedmé třídy zahájily 11. 02. 2018 LVVK. Sněhové podmínky jsou výborné.

  Před školou ve škole

Setkání budoucích prvňáčků s paními učitelkami a budoucími spolužáky.

 • 5. 2. 2018 v 16 hodin písmenka a písničky
 • 5. 3. 2018 v 16 hodin svět kolem nás a barvy
 • 14. 5. 2018 v 16 hodin čísla a cvičení
 • 11. 6. 2018 v 16 hodin pracujeme a radujeme se spolu

  S sebou vezměte vždy vhodné přezůvky a pití

  Zápis do 1. ročníku - 19. a 20. 4 2018 od 14 do 17 hodin

    Návštěva z Warringtonu v ZŠ a MŠ Krčín  Naše škola se v loňském roce stala partnerskou školou v programu ERASMUS v oblasti školního vzdělávání pod titulem - Spojenectví pro výměnu zkušeností v hudebním vzdělávání se zaměřením na kulturu. Zapojené jsou školy z Anglie, Čech a Dánska. Po prosincovém výjezdu české delegace do Anglie jsme přivítali 9. 1. 2017 ve škole návštěvu z Warringtonu. Členové delegace si prohlédli školu a seznámili se s podmínkami vzdělávání žáků u nás a navštívili hodiny výuku hudební výchovy a pěveckých sborů Notičky (1. stupeň) a Terénní berušky (2. stupeň), kde viděli konkrétní práci v rámci vzdělávání v hudební výchově. Celý pobyt provázela příjemná pracovní atmosféra. Po návštěvě dalších škol se konal podvečerní pracovní meeting, kde proběhla výměna získaných zkušeností a nastavení další spolupráce. Věřím, že naše společné setkání bylo vzájemnou inspirací pro obě strany v rámci vzdělávání v hudební výchově na školách.

  Mgr. Jana Vitverová, ředitelka    Vánoční ladění s Notičkami  Stalo se již tradicí, že pěvecký sbor 1. stupně ZŠ a MŠ Krčín Notičky, flétničky a dramatický kroužek ve spolupráci se školní družinou a školním klubem připravují pravidelná předvánoční setkání v OÁZE v Novém Městě nad Metují. Tentokrát bylo setkání spojeno i s návštěvou Mikulášské družiny. Zimní zahradou zněly tradiční české koledy v podání Notiček i fléten a zimní a vánoční básničky. Na závěr vánočního ladění se rozezněl zimní zahradou společný zpěv koledy Nesem vám noviny a děti rozdávaly klientům vánoční hvězdičky, které jim adventní vystoupení budou v jejich pokojích připomínat i v novém roce 2018.
  To bylo první z řady adventních vystoupení, které děti z krčínské školy ještě čekala. Vystoupily na výstavě Vánoce s květinou, v Domově důchodců v Náchodě a u vánočního stromu na Husově náměstí. Notičky byly předzpěváky při celorepublikové akci Česko zpívá koledy na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.
  Na všech předvánočních setkáních panovala stejně milá sváteční atmosféra jako v OÁZE.

    Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků    Úspěch v celostátní soutěži  První stupeň se zúčastnil celostátní soutěže Mléko a my. Naše škola se umístila na krásném 2. místě. Získali jsme novou lednici a pro každého žáka hrníček. Z dobře odvedené práce i ze získané ceny jsme měli všichni radost.

  Paní učitelky z 1. stupně    Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

  Informace týkající se příjímacího řízení ve školním roce 2017/2018 naleznete ZDE

    Vychází 3. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    DÍVKY ZŠ a MŠ KRČÍN V REPUBLIKOVÉM FINÁLE STOLNÍHO TENISU  Mimořádného sportovního úspěchu dosáhly žákyně ZŠ a MŠ Krčín Adéla Fiedlerová (9.B) a Kateřina Ducháčová (8.A) v republikovém finále stolního tenisu družstev kategorie starších dívek, které se konalo pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů České republiky v Holicích.

  Po vítězství v okresním i krajském kole obsadili jako zástupci Královéhradeckého kraje výborné sedmé místo. V kategorii jednotlivců pak Kateřina Ducháčová nenašla přemožitelku a stala se celkovou vítězkou. Oběma dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů nejen ve stolním tenise.

    Volba zástupců do školské rady    Návštěva požární zbrojnice Velké Poříčí  Naši žáci z 6. ročníku navštívili 16.11.2017 hasiče ve Velké Poříčí. Zajímavá byla nejen hasičská technika, ale také cesta vlakem v počtu cca 60 žáků. Do vlaku jsme se naštěstí vešli a místní hasiči na nás byli připraveni. Představili nám svoji práci, ukázali veškerou techniku, kterou používají a mohli jsme vidět i připravené boty a na nich kalhoty, kdyby byl vyhlášen výjezd. Cestu zpět jsme si opět užili a udělali pak první společné foto 6.A a 6.B.

    Přednáška Marie Terezie  Dne 15. listopadu navštívil naši školu MUDr. Petr Minařík, který přednášel 8. ročníku o naší panovnici Marii Terezii. Letos si připomínáme výročí 300 let od jejího narození.

    Po stopách Keltů  Pátek 10. listopadu byl pro 6. ročník dnem výletu za dávnými Kelty do Nasavrk. Obě třídy se vydaly autobusem do Pardubického kraje, kde viděly keltská obydlí, výrobky i nové vynálezy Keltů. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že Keltové dali našemu území název Bohemia.
  Žáky nejvíce zaujal voskový tablet, který ale bohužel nemá paměť, protože po zahřátí vosku se napsaná informace smaže. Dalším objevným výrobkem byly nůžky, kterými Keltové stříhali ovcím vlnu, obilný mlýnek a kružítko. Po shlédnutí expozice jsme se z doby železné vraceli do reality – do školy

    Vychází 2. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Za hororem do knihovny  Návštěvy knihovny byla pro žáky 8. ročníků plná napětí a tajemna. Autorské čtení bylo opravdu stylové – kápě, lebka, svíce, hudební podbarvení. Jan Opatřil četl ze své knihy a atmosféra byla dokonalá. Následovala beseda a autogramiáda knih, o které byl mezi osmáky mimořádný zájem.    Exkurze Nové Město nad Metují  Ve středu 18.10. šla naše třída 3.A s paní učitelkou Hanušovou na prohlídku po Novém Městě nad Metují. Paní učitelka vyprávěla o firmě Nutricia, kde vyrábějí přesnídávky. Pak jsme šli okolo stacionáře Nona, kde se starají o postižené děti. Na Rychtě je socha rychtáře, dále jsme šli kolem knihovny směrem k náměstí. V budově městského úřadu se dříve vyráběly hodinky na ruku. Pracoval tam můj děda a ten ty hodinky vymýšlel a kreslil.
  Na náměstí jsme se nasvačili u sochy Jana Černčického z Kácova. Přišel k nám pán, který byl za Jana Černčického převlečený. Kromě vyprávění nám ukazoval i obrázky, jak vypadalo Nové Město dříve.
  V muzeu jsme viděli kobylky, pakobylky, strašilky, vycpaného orla, sovy a krásné motýly. A u muzea na dveřích bylo asi 100 berušek. Z vyhlídky jsme viděli sochu Alegorie Metuje, kterou vytvořil sochař Olbram Zoubek.
  S Janem Černčickým jsme se pak rozloučili a vraceli se lesem zpátky do školy. Za tento den jsme se dozvěděli spoustu nových informací a všem se nám to moc líbilo.
  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Eliška Nývltová – 3.A, ZŠ Krčín    Mléko a my 2017  Žáci prvního stupně se zapojili do soutěže Mléko a my 2017. Výsledky projektu můžete vidět ve vestibulu školy.

  Průběh celé akce můžete sledovat na ZDE.

    Vychází 1. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Exkurze 9. ročníků - Polsko  Dne 6. 10. 2017 se 9. ročníky zúčastnily dějepisné exkurze do Krakova a Osvětimi.

    Terénní berušky se pustily do boje o Zlatý oříšek  Terénní berušky ještě v tomto školním roce sice nestihly žádné vystoupení, ale jeden úspěch už na svém kontě mají. Bývalá členka sboru Tereza Dobiášová přišla s nápadem přihlásit sbor do soutěže Zlatý oříšek. Je to soutěž, která podporuje talentované děti i celé kolektivy. V neděli 8. října 2017 proběhlo krajské kolo Královéhradeckého kraje. A naši zástupci nepřijeli domů s prázdnou. Terénní berušky odborná porota ocenila soškou Zlatého oříšku a Cenou Královéhradeckého kraje. Zlatý oříšek je pro Terénní berušky významným oceněním.    Školní klub v pravěku  4. října jsme se vydali do ARCHEOPARKU PRAVĚKU ve Všestarech, kde jsme se seznámili s životem pravěkých lovců a zemědělců. Dozvěděli jsme se , co je pazourek a jaké nástroje se z něho vyráběly, vyzkoušeli jsme si, jak obtížné je ulovit kořist oštěpem a jak daleko se dá hodit pomocí vrhače. U pravěkých zemědělců jsme si na vlastní kůži zkusili těžkou práci na poli, které jsme obdělávali pomocí pravěkých zemědělských nástrojů. Drtili jsme obilí a získali tak mouku na obilné placičky, které nám moc chutnaly a také jsme pomocí vody a kamene brousili kamenné nástroje. Zjistili jsme, že život v pravěku nebyl ani trochu lehký, ale jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet.  Děti ze školního klubu ZŠ Krčín    Dopravní hřiště Náchod 25.9.2017 – ZŠ Krčín  Je pondělí 25.9., chystám se na vlak. Už jsem v Novém Městě nad Metují. Moje třída 4.A ke mně přistoupila. Vystoupili jsme z vlaku a jdeme na hřiště. Pán nás provedl po hřišti, abychom věděli, co kde je, potom jdeme do učebny a tam nás učí značky a k tomu nám pustil i video. Jezdíme, je to super, mají to tady jako na opravdové silnici. Škoda, že už odjíždíme. Cesta zpět je příjemná.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Monika Chmelíková 4.A    Den bez aut v ZŠ Krčín  Den bez aut se na naší škole tradičně připomněl na naší zahradě. Pro děti z mateřské školy si páťáci připravili pestrý program, jak se bezpečně chovat na silnici. Své znalosti si pak vyzkoušeli i mladší spolužáci.    Retro výstava v staré škole  Spolek Krčín připravil víkendovou výstavu ve staré škole. Retro výstava vrátila návštěvníky do 50.- 80. let minulého století. Pozvání navštívit starou školu jsme dostali i my, a protože jsme ji rádi využili, organizátoři prodloužili výstavu až do pondělka, abychom zmíněné pozvání mohli využít. Žáci osmých a devátých tříd se zájmem zhlédli vystavené exponáty, které byly pro mnohé z nich úsměvné, jiné znali z bytů svých babiček a dědečků, nebo ze svých půd. Spousta předmětů jen prošla moderní úpravou a vlastně slouží dodnes. Milé byly i komentáře pořadatelů, které jednotlivé exponáty žákům blíže představily. Zájem poutaly rádia, gramofony a počítače, za zkoušku stálo zasednout do školních škamen, mezi hračkami a knížkami najít ty, se kterými si mohli hrát tátové a mámy, nebo si představit, jak se naše babičky oblékaly. Děkujeme touto cestou Spolku Krčín za možnost nakouknout do minulého století trochu jinak, než jak nám ho představí hodiny dějepisu.    Pozvánka na akademii 9. tříd

    Vychází 8. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Prodej Almanachu ZŠ a MŠ Krčín

  Almanach Základní školy a Mateřské školy Krčín je možné zakoupit v infocentru na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Děkujeme.

    Zahradní radovánky  U příležitosti Dne dětí se tu konaly Zahradní radovánky a jako tradičně byly odstartovány vystoupením dětí. Druhý stupeň byl zastoupen Terénními beruškami, sborem, který zde pokřtil své nové CD Osmé. A nekřtilo se jenom jednou. K 125. výročí založení školy byla vydána publikace PhDr. Čestmíra Brandejse Základní škola Krčín, minulost i současnost. Sám autor byl přítomen a zájemcům ochotně připojoval do knih věnování v knihovně, kde historii připomínaly staré kroniky školy a tu novější historii výstava školních triček. Ale to už se celá zahrada hemžila malými i velkými návštěvníky. Protože letošní radovánky měly podtitul Ten dělá to a ten zas tohle, děti si mohly vyzkoušet být farmářem, zámečníkem, kovářem, kuchařem, švadlenou, elektrikářem a dalšími profesemi. Za získané žetony pak nakupovaly v tržnici plné lákavých odměn. Dospěláci, ale ani děti neodolali pestré nabídce pekařských a cukrářských výtvorů našich maminek, které zde nabízeli zástupci ze Spolku rodičů a přátel ZŠ Krčín. Doufáme, že žádný návštěvník Zahradních radovánek svého rozhodnutí strávit páteční odpoledne na zahradě krčínské školy nelitoval!

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Mgr. Romana Minaříková    Pozvánk na Zahradní radovánky 2017

    Turnaj v malé kopané  Diplom za 1. místo a zlaté medaile přivezli chlapci ze ŠD a ŠK z turnaje v malé kopané v Náchodě.
  Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

    Pozdrav z Anglie

    Chata Horalka - 3.A  3. května jsme jeli do Sněžného na chatu Horalku. Navštívili jsme tvrz Skutina a měli jsme přednášku o aersoftu. Během dne jsme hráli různé hry. Vedle chaty Horalky byla chata Sněženka, na které jsme byli ubytováni. Na Horalku jsme chodili jenom na snídaně, na obědy a na večeře. Celý pobyt jsme si moc užili a těšili jsme se, až pojedeme zase na nějaký pobyt.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Laura Rejtharová 3.A    POHÁR ROZHLASU - chlapci vítězi okresního kola  Ve středu 10. května se naše družstva mladších dívek a starších chlapců zúčastnila tradičního atletického Poháru rozhlasu. Stejně jako vloni, i letos obsadila medailové pozice. Dívky skončili těsně druhé, chlapci svoji kategorii vyhráli a postupují do krajského finále, které se koná 24. května.

  Předních umístění ve svých disciplínách dosáhli: Filip Krivčík (1. místo sprint na 60 metrů, 2. místo skok daleký), Zuzana Sedláčková (1. běh na 600 metrů, 1. skok daleký), Matyáš Tupec (1. skok daleký), Jiří Fišer (2. běh 1500 metrů), Darina Kosařová (2. sprint 60 metrů), Adriana Cihlářová (2. hod míčkem), Ester Petrová (2. hod míčkem), Alex Maryška (4. vrh koulí), Matěj Kult (4. sprint 60 metrů). Vítězi se stali též obě štafety na 4x60 metrů.

  Všem členům družstev děkujeme za reprezentaci a chlapcům přejeme hodně štěstí do kola krajského.

    Terénní berušky se opět vydaly do Prahy  Terénní berušky se opět vydaly do Prahy. Tentokrát ovšem ne zpívat, nýbrž za kulturou. Navštívily muzikálové představení The Addams Family v Hudebním divadle Karlín.
  Náš autobus vyjel dne 10.5.2017 v 10,00 hod. od školy. Aby náš program byl bohatší, čekala nás cestou ještě návštěva muzea letectví v Praze – Kbely a velmi poutavé bylo i historické prostředí Vyšehradu. Vzhledem k tomu, že zbylo i trochu času, mohly se Berušky rozlétnout v obchodním centru Palladium.
  Hlavní bod dne, muzikál The Addams Family, začínal v 19,00 hod. a s malou přestávkou končil v 21,45 hod. Představení bylo prima, navíc v překrásném prostředí. Pak už následovala jen cesta zpět domů.
  Den byl velmi dlouhý a náročný, ale věřím, že se stal pěknou odměnou za celoroční práci v pěveckém sboru.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Přijatí žáci do 1. ročníku šk. roku 2017/18

  Seznam žáků, kteří jsou přijati do prvního ročníku najdete ZDE    Vzpomínka na zimu

  Vzpomínku na zimu v podobě časopisu budou mít žáci 7. A. Cílem bylo zachytit vzpomínky z lyžařského výcviku, ale také se nechat inspirovat zimou, takže se zapojili i ti, kteří se lyžařského výcviku neúčastnili. Práce to byla nelehká, protože do psaní se pustili opravdu všichni a vybrat pak ty správné texty nebylo vždy jednoduché. Navíc bylo nutné navrhnout titulní stranu, přibyl jídelníček, rozhovor, komiks, vtipy. Výsledkem je LYŽÁKOPIS 7. A! Můžete nahlédnout i vy.  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Vychází 6. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Víkend se sborem  Dne 7. a 8. dubna se ve škole na dva dny uhnízdily Terénní Berušky, aby nacvičily jarní repertoár na nová vystoupení. Tradičně jsme měli zkoušky po jednotlivých hlasech, hlas, který zrovna nezpíval, hrál v učebně anglického jazyka riskuj na téma Večerníček, takže jsme se ani trochu nenudili. Večer jsme pak netrpělivě očekávali pizzu, na kterou jsme měli obrovskou chuť. Po společné zkoušce jsme se moc těšili na večerní hru, kterou si pro nás připravily jako vždy Berušky z devátých ročníků. Myslíme, že jsme odvedli kus práce a že i pan učitel Drašnar měl radost, a už se moc těšíme na vystoupení, které nás čeká v Polsku 1. května.

  Monika Týfová    Nefunkční aplikace Bakaláři

  Pokud používáte aplikaci Bakaláři a nefunguje zobrazení známek či jiných modulů, je potřeba nejprve se z aplikace odhlásit a poté znovu přihlásit. Při přihlášení se zobrazí okénko s dotazem na "důvěryhodnost" certifikátu. Stačí potvrdit souhlas. Poté by měla aplikace znovu fungovat.

  Děkujeme.

    Okresní kolo ve vybíjené  Ve středu 5. dubna vybojovali vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku 2. místo v Okresním kole ve vybíjené v Broumově. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

    O drogách přímo, pravdivě, bez předsudků  Protidrogová prevence, která má za cíl předcházet či zamezit drogovým závislostem a seznámit mladé lidi s touto problematikou, není na našich školách žádnou novinkou. U nás na škole v Krčíně jsme na to chtěli jít trochu jinak. Žákům osmých a devátých tříd jsme zprostředkovali besedu, kterou zaštiťuje obecně prospěšná společnost Světýlko z Brna. O životě s drogou, o „přežíváním“ ve squatech, o pobytu v komunitě a odvykacím centru vyprávěl pan Pavel Ilčík z Dubňan na Hodonínsku, řečený Pecinek. Bylo to povídání, které nenechalo nikoho bez emocí. Stejný zážitek jsme chtěli nabídnout nejen dětem, ale všem dalším zájemcům, a proto ještě jedna beseda proběhla pro veřejnost. Věříme, že toto setkání zanechalo ty správné stopy. Touto cestou děkujeme Světýlku a držíme palce, protože tahle práce má opravdu smyl.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Mgr. Romana Minaříková

    Své nápady a zkušenosti prezentujeme v odborném měsíčníku pro ředitele škol.    Své nápady a zkušenosti prezentujeme v odborném měsíčníku pro ředitele škol.    Školní klub v Tongu  Dne 15.3. jsme jeli do Tonga. Když jsme přijeli, tak jsme běželi na atrakce. Mohli jsme se také občerstvit. Moc nás to bavilo. Skákali jsme, běhali jsme a radovali jsme se asi nejvíce. Po dvou hodinách dovádění jsme jeli zase domů.

  Míša Pošvová    SKOKANSKÁ LAŤKA  V pondělí 27. března se výprava naší školy zúčastnila závodů ve skoku vysokém, který uspořádala ve své tělocvičně ZŠ Malecí. V průběhu soutěže jsme si nevedli vůbec špatně a nakonec odcházeli s jedenácti medailovými úspěchy.

 • 1. místo ve své kategorii obsadili: Lukáš Světlík, Adéla Jablonská
 • 2. místo: Lukáš Hauk, Jiří Fišer, Jakub Maršík, Kateřina Zimlová
 • 3. místo: Ondřej Hejcman, Darina Kosařová, Aneta Tučková, Nikola Tylšová, Kateřina Štěpánová

    Pozvánka pro veřejnost    Přivítání jara 2017  Je jaro a v naší škole jsme ho opět přivítali. Barvami duhy se zbarvilo vše, co v ten den ve škole pobíhalo. Na zahradě se dokonce, i když sluníčko nás nepodpořilo, rozzářila naše krčínská duha.

  A takto zachytili příchod jara naši třeťáci…

  Mám rád jaro, chodím na procházky. Dvacátého prvního března. Dnes jsme na školní zahradě tvořili duhu. Po velké přestávce jsme šli na školní zahradu, byla tam celá škola. Společně jsme se vyfotili a šli jsme zpátky do školy. A dál jsme se učili. Jaro už začíná, ale rychle to utíká a už bude brzy konec.

  Michal Novák  Už je tady jaro a s ním se probouzí celá příroda. Začínají Velikonoce, pletou se pomlázky, vážou se mašle a tak dále. Je to krása. Možná se už narodí mláďata. A žáci ze ZŠ Krčín to oslavili. Každá třída měla jednu barvu a na zahradě udělali duhu a vyfotili se. Jaro je krásné, ale každá krása skončí.

  Michaela Pošvová    Beseda s Jarmilou Haldovou 16.3.2017 – žáci 3.A  Dne 16.3. jsme se třídou 3.A a 2.A byli za malířkou a řezbářkou Jarmilou Haldovou. A povídala nám o tom. Mohli jsme se jí na něco zeptat. Kdo chtěl, podepsala mu deník. Před besedou šla 2.A do galerie Zázvorka a 3.A šla do muzea, potom po besedě s Jarmilou Haldovou jsme si to vyměnili. 3.A šla zpátky do školy po 106 schodech.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Společenský večer v podkroví  Víkend 7. A byl opravdu pestrý. Odpoledne ve třídě vládla pracovní nálada, připravovala se oslava Dne učitelů. Pak už ale následoval společenský večer v „novém kulturním centru v Podkroví“. Slavnostně oblečení účastníci byli svědky přestřižení pásky a společným přípitkem zahájili program. Následovalo vystoupení kouzelníka, společné hry, zájemci mohli navštívit kino, pro tancechtivé se konala diskotéka. Nechyběl ani bohatý raut, na který se každý těšil. Víkend byl nejen pro pobavení, ale i zkouška toho, že by se každý na podobné akci dokázal chovat skutečně jaksepatří.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Vychází 5. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Příměstský tábor 2017    Vychází 4. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Vánoční ladění s Notičkami  Druhou adventní neděli prostoupila celé Husovo náměstí vánoční nálada. Pěvecký sbor 1. stupně při ZŠ a MŠ Krčín Notičky spolu s dramatickým kroužkem ŠD vystoupily s vánočním programem pod názvem Vánoční ladění při zapálení druhé svíčky na adventním věnci. Milým překvapením byla návštěva čertů na koních. Notičky rozdávaly radost babičkám a dědečkům v novoměstské OÁZE. Vystoupení provázela milá sváteční atmosféra a sálem zněl i společný zpěv lidových koled v doprovodu flétniček. Na závěr tváře posluchačů rozzářily malé dárečky, které jim děti vyrobily. Koledami přispěly i k atmosféře již tradiční výstavy Vánoce s květinou a závěr adventu patřil vystoupení na vánoční výstavě ve škole spolu s kroužky fléten, kytar a vánočních pohádek v angličtině žáků z 8. A. Hudební ateliér zaplněný rodiči, prarodiči i hosty potěšil účinkující nejen potleskem, ale i svým zpěvem. Vánočně naladěni se všichni večerem rozcházeli do svých domovů.

  Mgr. Jana Vitverová    Kdo hraje, ten nezlobí a může i pomoci  Naše třída 8. A ze ZŠ Krčín se rozhodla udělat něco pro dobrou věc. Hráli jsme dobročinné divadlo a to v angličtině. Výtěžek jsme věnovali nemocné Gábince. Naším cílem bylo vybrat dostatek peněz na světelný led panel, který by jí velmi pomohl. Nacvičili jsme dvě pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků a Maruška a 12 měsíčků, které jsme zahráli nejen u nás ve škole, ale také při vánoční výstavě naší školy a na ZŠ Malecí. Byli jsme moc rádi, že se představení líbila, a moc nás překvapilo, kolik peněz jsme zvládli vybrat. Na konec jsme mamince Gábinky předali částku více než 7 000 korun.
  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli a pomohli malé Gábince spolu s námi.

  žáci 8. A ZŠ Krčín    Pozvánka pro rodiče    Vychází 3. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Svět nevidomých  „Jak poznáte, kdy můžete přejít silnici? Jak víte, které dveře jsou od vašeho bytu? Jak poznáte, kolik je hodin?“ Na tyto a mnoho dalších všetečných otázek odpovídala dětem ze školního klubu paní Kateřina Dvořáková, která je sama nevidomá. Děti se také dozvěděly, jak se učí nevidomí číst a psát, vyzkoušely si chůzi s bílou holí a velice je zaujal přístroj na rozpoznávání barev. Beseda se dětem moc líbila. Děkujeme paní Dvořákové za milé a zajímavé povídání.

    Turnaj ve vybíjené  V úterý 29.listopadu se děti ze školního klubu zúčastnily turnaje ve vybíjené ŠD. Turnaj byl pořádán ŠD Malecí a účastnily se ho 4 týmy. Našim dětem se podařilo vybojovat krásné 2. místo. Gratulujeme!

    HASÍK  Projekt Hasík je hasičský vzdělávací program pro žáky základních škol, který organizují hasiči z Velkého Poříčí. V základní škole Krčín se do projektu zapojily třídy 2. A, 7. A a 7. B. Hasiči nás dvakrát navštívili přímo ve škole a připravili si důležitou přednášku o své práci, nebezpečnosti ohně a jiných látek, také nás poučili o základech volání na tísňovou linku a jak se chovat v hořícím a zakouřeném domě. Ve třetí a zároveň poslední části projektu Hasík jsme se vydali za hasiči přímo do Velkého Poříčí. Zde nám ukázali mnoho moderní hasičské techniky, která slouží na k zásahům a také jsme si užili zábavu v takzvaném „výcvikovém bludišti“. Užili jsme si i cestu vlakem do Velkého Poříčí a zpět.

  Projekt Hasík se nám velmi líbil a rozhodně nám přinesl spoustu nových znalostí o práci profesionálních hasičů a jejich vybavení.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Víkendové soustředění berušek  Dne 4.11. se pěvecký sbor Terénní berušky opět sešel v odpoledních hodinách ve škole. Důvodem bylo pilné nacvičování na blížící se koncerty, kterých bude letos v adventním čase pět. Jak už se stalo tradicí, nejdříve probíhají dělené zkoušky, kdy jeden hlas zpívá a druhý vyrábí pod dohledem pí. Hanušové přáníčka na benefiční koncert, později se oba hlasy vymění. Následuje výborná večeře v restauraci U Truněčků. Po návratu zpět do školy se sbor konečně pustí do společné zkoušky. Odměnou pro všechny je připravený noční program, který je vždy v režii žáků devátých ročníků.

  Všichni věříme, že víkendová práce se vyplácí a bude zúročena na koncertech, na které Vás Terénní berušky srdečně zvou.

 • 1. 12. - Vánoční koncert v Bohuslavicích
 • 2. 12. - Benefiční koncert na zámku
 • 3. 12. - Vánoční koncert v Šonově
 • 8. 12. - Vánoce s květinou na zámku
 • 13. 12. - Vánoční vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze

    Vychází 2. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Návštěva SOŠ Nové Město nad Metují  Dne 21. 10. navštívili vybraní žáci devátých ročníků prostory SOŠ a SOU Nové Město nad Metují. Součástí exkurze byla ukázka učebních a studijních oborů.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Komentovaná prohlídka Nového Města nad Metují 11.10.2016  Dne 11.10. jsme šli se třídou na komentovanou prohlídku Náměstí Republiky i na prohlídku Husova náměstí. Moc se nám to líbilo! Pověděli jsme si o studni na náměstí Husově, o domovních znameních, o trpaslících dovezených z Hospital Kuks i něco o věži Zázvorce, kde je ještě stále hladomorna a vězení! Tak pozor! A ještě ke všemu nás tím vším provázel sám Jan Černčický z Kácova! Pak nás Krčmářka provedla výstavou, kterou dělaly děti z vedlejší školky. Jan Černčický nás také provedl zadomím a ukázal nám vinice. Řekl nám něco o jeho osobnosti a něco o jeho městě, které se dříve jmenovalo Nové Město Hradiště nad Metují a dnes je to Nové Město nad Metují. Bylo to sice trochu náročnější vydržet v té zimě, ale myslím, že to byl dobrý výlet a všichni jsme si i s paní učitelkou a paní asistentkou odnesli spoustu informací.

  Nicol Zieglerová  Básnička, kterou složila Nicol Zieglerová

  Historie

  Historie je věc krásná,
  panovníci, drahá vlákna.
  Kroniky a hladomorny,
  jak se mohli mít?
  Asi hůř než my.
  Škoda, že už toho moc nezbylo,
  ale měli jiné platidlo.

    Vychází 1. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    3. třída na exkurzích  Třída 3.A se zúčastnila 21. 9. a 22. 9. exkurzí. Níže je krátký text k exkurzím.

  Prohlídka zámku Nové Město nad Metují
  Michaela Pošvová, Johana Voříšková

  Dne 21.9. ve středu jsme šli na zámek a měli jsme prohlídku zámku. Byla hezká, dostali jsme listy s úkoly, které jsme vyplnili cestou. Něco jsme se dozvěděli o zámku, bylo to velmi zajímavé. Prohlédli jsme si zámek od půdy po sklep, přitloukli jsme si dřívka na Zeď památek. Po prohlídce jsme se vrátili do školy.

  Klášter Nové Město nad Metují
  Michaela Pošvová, Johana Voříšková

  Dne 22.9 jsme šli ke klášteru, pán Nýč nám řekl, co bylo u kláštera, potom jsme šli do kláštera a posadili jsme se do lavic. Pan Nýč nám také ukázal tajnou místnost. Zazvonili jsme si na zvonek, bylo to poučné. Bylo to i zajímavé, vyfotili jsme se tam a šli do školy na oběd.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.    Běhání s Karlem IV. bylo oceněno v celorepublikové soutěži  Krčínský maraton má v svůj třetí ročník v ZŠ Krčín již za sebou. V tomto roce byl inspirován 700 výročím narození Karla IV. Časopis Řízení školy, který je určen všem, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství, vyzval v květnovém čísle všechny ty, kteří se zapojili do oslav 700 let od narození Otce vlasti, aby se zapojili do soutěže a napsali o aktivitách, které k tomuto svátku zorganizovali. I když nám bylo jasné, že konkurence bude veliká, zkusili jsme štěstí a napsali o tom, jak jsme si tento svátek připomněli u nás ve škole. Byly oceněny tři školy v republice a naše ZŠ Krčín s projektem Běháme s Karlem IV. mezi nimi. V celorepublikové konkurenci to pro nás velmi znamená. Poděkování patří všem, kteří se na naší akci podíleli!

    Dostupnost fotogalerií

  Fotogalerie jsou nyní dostupné. Z důvodu přesunu na jiné uložiště se zobrazují fotky od letošního školního roku tj. 2016/2017. Děkujeme.

    Schůze Spolku ZŠ a MŠ Krčín

  Dne 5.9.2016 se v 16:00 hod ve školním klubu ZŠ a MŠ Krčín uskuteční Rada rodičů spolku ZŠ a MŠ Krčín.

  Program:

 • 1. Schválení rozpočtu pro školní rok 2016/2017
 • 2. Odsouhlasení příspěvku na žáka
 • 3. Podzimní sběr papíru
 • 4. Informace od vedení školy
 • 5. Diskuze

    Vychází 8. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    KRČÍNSKÝ ÚSPĚCH NA ATLETICKÉM POHÁRU ROZHLASU  Dalšího historického sportovního úspěchu dosáhla družstva dívek a chlapců ZŠ Krčín, tentokrát v atletické soutěži družstev - Poháru rozhlasu. Mladší dívky i mladší chlapci suverénně ovládli okresní kolo a postoupili do kola krajského. Zde skončili chlapci těsně čtvrtí. Dívky svoji soutěž opět vyhrály, dosažený počet bodů jim však bohužel nestačil na kvalifikaci do republikového finále. Za vynikající reprezentaci školy všem děkujeme.    3. ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU  V pátek 27. května proběhl v blízkém okolí školy 3. ročník Krčínského maratonu. Děkujeme všem účastníkům z řad žáků, rodičů a široké veřejnosti za jejich výkony a podporu. Výsledky zpracováváme, jejich vyhlášení je plánováno na příští týden.

    Pozvánka na Krčínský maratón 2016    Vychází 7. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Zlatý list – okresní kolo  29. 4. proběhlo okresní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. V kategorii starších získalo 2. místo ve složení: Tomáš Chmelík, Michal Rozínek, Nikola Prausová, Marie Magdaléna Poláková, Ester Petrová, Luděk Macháček. V kategorii mladších získalo také 2. místo družstvo ve složení: Denisa Syrovátková, Vendula Voborníková, Jakub Čapenec, Lukáš Světlík, Zuzana Havrdová, Julie Rybáčková. Dále se v kategorii mladších umístilo na 9. místě družstvo ve složení: Laura Rejtharová, Nicol Zieglerová, Michaela Pošvová, Matouš Spilka, Štěpán Charousek, Kamila Košťálová.

  Mgr. Ivana Hanušová    Štafetový pohár – smíšená běžecká štafeta  27. dubna proběhlo okresní kolo Štafetového poháru. Atletická štafeta byla určena žákům 1. stupně. Běželo se 8x100 m a 8x200 m. Naši borci získali krásné 3. místo. Reprezentovali nás tito žáci: Matyáš Voborník, Tereza Sychrovská, Mikuláš Kubišta, Terezie Masárová, Jakub Uhlíř, Michaela Pošvová, Karolína Šplíchalová, Kryštof Kubišta, Magdalena Čížková, Tomáš Řezníček, Robin Papež, Monika Sedláčková, Kateřina Štěpánová, Kateřina Zimlová, Michal Praus, Lukáš Knap.

  Mgr. Ivana Hanušová    Všichni žáci krčínské školy už dnes znají základní historii o Krčínu a krčínských školách  Výstava zabývající se historií Krčína a krčínských škol ve vestibulu krčínské školy asi mnoho žáků k zastavení nedonutila. Proto jsme se ve školním parlamentu rozhodli, že žákům informace, které by tu našli, zkusíme trošku přiblížit. Připravili jsme pro třídy komentovanou prohlídku a pracovní listy. Musíme dodat, že všechny třídy byly vzornými posluchači a většina si také poradila i s pracovními listy, které jsme pak na schůzce parlamentu vyhodnotili a úspěšné řešitele zařadili do slosování o malé ceny. Pro nás, kteří jsme výstavou provázeli, to byla rozhodně zajímavá zkušenost a my doufáme, že každý žák naší školy dnes o Krčínu a jeho historii něco ví.

  Adriana Menclová 6.A    Vychází 6. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Okresní kolo Pythagoriády

  21. března se konalo okresní kolo Pythagoriády. Páťáci opět zabodoali. Obsadili přední místa v soutěži. Na 2. místě se umístil Tomáš Jakl , na 6. místě Voborníková Vendula a Havrdová Zuzana. Za reprezentaci také děkujeme Lukáši Knapovi.    Matematické soutěže - "Matematický klokan"

  V pátek 18.3. se na naší škole konala soutěž "Matematický klokan". Soutěžilo 273 žáků.
  V kategorii Cvrček se žáci umístili takto:

 • 1. Julie Blažková
 • 2. Zora Uhlířová
 • 3. Laura Rejtharová

  V kategorii Klokánek se žáci umístili takto:
 • 1. Vojtěch Martinů
 • 2. Tomáš Jakl
 • 3. Vendula Voborníková

  V kategorii Benjamin se žáci umístili takto:
 • 1. Matěj Hlávko a Adriana Cihlářová
 • 2. Adriana Menclová
 • 3. Jan Prokeš

  V kategorii Kadet se žáci umístili takto:
 • 1. Michaela Veselovská
 • 2. Vendula Hrnčířová
 • 3. Mikuláš Slavík

    Velikonoce ve staré škole  23. března byl výjimečný den pro krčínskou starou školu. Ta se totiž oblékla do velikonočního – truhlíky s osením, ozdobený strom, kuřátka, králíci, vajíčka, pomlázky. Ve dvě hodiny odpoledne bylo vše připraveno, aby děti ze školní družinky a ze školního klubu mohly zahájit své pásmo básniček a písniček, kterým tu společně přivítali jaro a Velikonoce.    Den učitelů v ZŠ Krčín  Ve středu 23. března si na druhém stupni v některých třídách vyměnili žáci se svými učiteli své role. Od žáků to byl malý dárek k blížícímu se Dni učitelů. V některých třídách došlo i na přání, dáreček, či kytičku. Mnozí žáci v roli učitelů zjistili, že připravit si hodinu a získat si pozornost žáků není jen tak, a naopak učitelé, kteří měli to štěstí, že “nemuseli učit“, si to v pozici žáka, doufejme, také užili.    První jarní den  První jarní den jsme tentokrát přivítali tématem povolání. A tak jste mohli v pondělí 21. 3. potkat ve škole kuchaře, zahradníky, zdravotní sestry, početnou skupinu uklízeček, ale i mnoho dalších…

    Turnaj ve vybíjené  Krásné 2. místo vybojovaly děti ze školního klubu na TURNAJI VE VYBÍJENÉ ŠD. Děkujeme vychovatelkám ze ŠD Malecí za uspořádání a dobrou organizaci celé soutěže.

    Vystoupení notiček a flétniček  Notičky a flétničky vystoupily 18. 3. 2016 na slavnostním setkání zaměstnanců ZŠ a MŠ Krčín u příležitosti Dnu učitelů.    Volejbalový víkend

  Přinášíme výsledky z volejbalové víkendu. Výsledky si můžete prohlednout ZDE    Stará škola v jarním  10. března zástupci parlamentu, obtěžkáni jarními dekoracemi, které vznikly na hodinách výtvarné výchovy, vyrazili ke staré krčínské škole, aby ji oblékli do jarního.

  Více na stránkách paramentuhttp://skolni-parlament-zs-krcin.webnode.cz

    Vychází 5. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  Dále se Vám představuje redakce. Můžete nahlédnoutZDE

    Před školou ve škole    Přijatí žáci do 1. ročníku

  Seznam žáků, kteří jsou přijati do prvního ročníku najdete
  ZDE    Masopustní pátek  Mohlo by se zdát, že jsme si v Základní škole v Krčíně spletli den. Že období Masopustu, období hodování a veselí, začíná po svátku Tří králů a končí Popeleční středou, kdy nastává období čtyřicetidenního půstu do Velikonoc, asi mnozí vědí. Toto období vrcholí Tučným čtvrtkem a hlavně masopustním úterým, kdy se vydává do ulic průvod masek. Ale protože letos masopustní úterý vyšlo na 9. února, kdy v krčínské škole byste těžko hledali školáka, protože každý užíval jarní prázdniny, tak se dětský parlament rozhodl uspořádat si vlastní masopustní pátek. A tak do lavic zasedli strašidla, kuchaři, čerti, králové a řada dalších masek. Někteří si vyrobili masky společně při hodinách výtvarné výchovy, někteří si je donesli z domu. O velké přestávce prošel celou budovou školy za doprovodu hudby ze školního rozhlasu masopustní průvod a nesmělo chybět ani společné fotografování před školou. A kdo by si myslel, že v takový den se snad ani nedá učit, je na omylu. Všechny masky byly disciplinované a při vyučovacích hodinách odložily doplňky, které by bránily plnit školní povinnosti. Na začátku byl nápad oživit běžné vyučování a to se podařilo. Spokojenost byla myslím na všech stranách.

  Romana Minaříková, ZŠ Krčín    Vychází 4. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Historický úspěch krčínského florbalu na turnaji Think Blue Cup.  Po vítězství v listopadovém okresním kole se ve středu 13. ledna družstvo naší školy zúčastnilo krajského kola florbalového turnaje Think Blue Cup, kde se utkalo s nejlepšími družstvy jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje. Postupně se nám podařilo předčit soupeře z Trutnova, Dobrušky, Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou a v dramatickém finále i domácí družstvo Předměřic nad Labem. Tímto postupujeme mezi 16 nejlepších v republice. O postup do republikového finále budeme bojovat 18. března v Olomouci s vítězi kraje Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina.
  O tento historický úspěch naší školy se zasloužili: Tomáš Řezníček, Michal Praus, Denis Franc, Lukáš Knap, Ondřej Zámečník, Eliška Mazáčová, Krištof Kubišta, Mikuláš Kubišta a Robin Štěpnička.

    MIA parlament zasedal v krčínské škole  7. ledna se uskutečnilo 3. jednání MIA parlamentu, dětského parlamentu Nové Město nad Metují, u nás v krčínské škole a členové našeho školního parlamentu se zúčastnili jednání jako hosté. Poté si oba parlamenty role vyměnily a za jednací stůl zasedl náš parlament a MIA parlament se stal přihlížejícím hostem. Oba parlamenty tedy nechaly nahlédnout pod svoje pokličky a nasbíraly tak jistě cenné zkušenosti. Naše hosty jsme o přestávce mezi jednáními pozvali na prohlídku školy. Další jednání MIA parlamentu budou probíhat na dalších novoměstských školách.

    Vychází 3. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Vánoční ladění  V neděli 6. prosince 2015 prostoupila celé Husovo náměstí vánoční nálada. Pěvecký sbor 1. stupně při ZŠ a MŠ Krčín spolu s dramatickým kroužkem ŠD vystoupily s vánočním programem pod názvem Vánoční ladění při zapálení druhé svíčky na adventním věnci. Milým překvapením byla návštěva Mikuláše s čerty, kteří rozzářili oči všech dětí dárečkem za básničku či písničku. Děti z krčínské školy také rozdávaly radost babičkám a dědečkům v Domově důchodců v Náchodě a v novoměstské Oáze. Vystoupení provázela milá sváteční atmosféra a sálem zněl i společný zpěv lidových koled v doprovodu flétniček. Na závěr děti potěšily posluchače malými dárečky, které samy vyrobily a které se tak staly příjemnou vzpomínkou na vánoční setkání. Koledy malých zpěváků zněly i na již tradiční výstavě Vánoce s květinou. Poprvé to ale vystoupili při rozsvěcování vánočního stromu u staré školy v Krčíně. Věřím, že tohle vánoční ladění přispěje ke vzniku nové krčínské tradice v adventním čase.

  Mgr. Jana Vitverová, ředitelka ZŠ Krčín    Adventní zpíváni Terénních berušek  Již po třetí Terénní berušky společně se smyčcovým orchestrem Archi con brio zpívaly na Adventním benefičním koncertu, pořádaném rodinou Bartoň – Dobenín a Správou zámku Nové Město nad Metují. Výtěžek letos putoval Hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Zpříjemněním večera byly napečené jablečné koláčky, usušené křížaly a vyrobená přáníčka, které připravili žáci naší školy. Výši příspěvku dosáhla téměř k 15 800,- Kč. Věříme, že koncert měl u návštěvníků, kterých bylo přes 200, úspěch.
  Nebyl to ale koncert jediný. Další proběhl v Bohuslavicích a vánoční zpívání Terénních berušek je připraveno také v rámci výstavy Vánoce s květinou na novoměstském zámku a poslední koncert proběhne v kostele ve Velkém Třebešově.    Vychází 2. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Páťáci v Praze  Dne 12.11. 2015 se žáci 5.třídy vypravili do Prahy. Navštívili známá místa a viděli plno krásných památek. Svou cestu po Praze začali na Pražském hradě, prohlédli si chrám sv. Víta, Vladislavský sál, viděli kopie korunovačních klenotů, věž Daliborku, prošli Zlatou uličkou. Z hradu pokračovali přes Malostranské náměstí a Karlův most na Staroměstské náměstí. Tam se setkali s opravdovým životem velkoměsta – všude turisté, cizinci, prodejci upomínkových předmětů… Když apoštolové na orloji prošli svou cestu, pokračovala celá výprava přes Václavské náměstí do Národního divadla. Zde si s panem průvodcem děti prohlédly tuto nádhernou stavbu od sklepa až k nejvyššímu balkónu. Návštěva Prahy se všem moc líbila, děti si odnesly mnoho nových poznatků.

    Návštěva z Hildenu  Dne 5.11. nás navštívili děti z Hildenu. Přijeli v neděli a odjeli ve čtvrtek. Celé pondělí strávili s námi se školním parlamentem. Dopoledne jsme byli u nás ve škole a rozdělili jsme se do dvou skupin a navzájem se poznávali a seznamovali. Na oběd jsme šli do školní jídelny. Protože bylo hezky tak jsme šli po obědě na školní zahradu. Odpoledne jsme šli na náměstí kde jsme se rozdělili do trojic a hráli hru ve které jsme jim ukázali náměstí. Večer jsme šli na večeři do hotelu Rajská zahrada protože tam byli ubytovaní. A po večeři jsme měli noční prohlídku zámku. Ve středu byl v hotelu Rajská zahrada rozlučkový večírek kde jsme se rozloučili.

    Výlet do pevnosti Terezín  Dne 10. 11. 2015 se konala exkurze devátých tříd do pevnosti Terezín. Exkurze byla součástí výuky dějepisu v těchto ročnících.

  Již při příjezdu do terezínského opevnění na nás dýchla smutná atmosféra. Nejdříve jsme navštívili muzeum Ghetta, kde jsme se dověděli spoustu nových informací. Poté jsme navštívili bývalá kasárna. Tam jsme zhlédli výstavu výtvarných, hudebních, dramatických i literárních děl židů, kteří v Ghettu žili. Odtud jsme zamířili k Malé pevnosti. Ta byla postavena za Josefa II. a pojmenována byla na počest jeho matky Marie Terezie – Terezín. Po koncentračním táboře jsme se pohybovali s průvodkyní. Shlédli jsme spousty fotografií i obrázků uvězněných dětí, různé dokumenty a věci, které nám přiblížily osudy lidí, kteří si tímto peklem prošli. Nakoukli jsme do cel, ve kterých byli vězněni nejen židé. V některých celách bylo až 60 židů. Na naší cestě bylo poslední zastávkou krematorium, kde se pálili židé. Součástí byla i pitevní místnost. Vedle krematoria je židovský hřbitov. Za druhé světové války z Terezína byly deportovány transporty židů do Osvětimi.

  Exkurze byla zajímavá, poučná. Uvědomili jsme si, jak těžký život byl za války.

  žáci Základní školy a mateřské školy Krčín    Víkendové soustředění Terénních berušek 6. – 7.11.2015  Vánoční vystoupení se kvapem blíží. Na Berušky jich letos čeká zrovna šest. Proto bylo nutné vše pořádně procvičit. Soustředění je k tomu ideální příležitostí.
  Program se nesl v tradičním duchu. Dělené zkoušky, společná zkouška i výborná večere v restauraci U Truněčků. Velkou pomocnicí sboru je paní učitelka Hanušová, která se žáky tvořila krásná vánoční překvapení.
  Celkové dojmy jsou opět jen a jen kladné. Jak by také ne. Udělalo se kus práce, která byla večer umocněna tradiční noční hrou v režii našich deváťáků.
  Nezbývá než Vás všechny srdečně pozvat na naše koncerty. A kde nás letos najdete?

  29.11     14:00     Oáza - výstava betlémů
  3.12     17:00     Vánoční vystoupení v Bohuslavicích – evangelický kostel
  4.12     17:00     Benefiční koncert – zámek v N.M.n.M.
  10.12     16:00     Vánoce s květinou – výstava na zámku
  15.12     16:00     Adventní program –Staroměstské náměstí v Praze
  17.12     17:00     Vánoční vystoupení – Velký Třebešov - kostel

  Foto z akce naleznete ZDE    Vychází 1. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Návštěva městské knihovny  22. 10. jsme přijali pozvání Městské knihovny na besedu se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knih o kapříku Metlíkovi. Beseda byla poučná, ale zároveň i zábavná. Více můžete vidět ve fotogalerii.

  Foto z akce naleznete ZDE

  Za 2. A – Ivana Hanušová    Textilní řemesla  19. října se druháčci zúčastnili interaktivního programu Textilní řemesla, který pořádalo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Celý program byl motivovaný pohádkou Zdeňka Milera Krtek a kalhotky. Děti si vyzkoušely textilní řemesla potřebná k výrobě látky: odsemeňovaly na drhlenu, lámaly na trdlici, česaly na vochlu a zjistily co je pazdeří. Potom předly na kolovratu, tkaly na stavu, tiskly na látku, vyzkoušely šití na šlapacím stroji a praní na valše. Ve škole potom zapisovaly, na co všechno by se jim kalhoty s kapsami hodily a provedly výtvarný návrh na vlastní oděv.

  Foto z akce naleznete ZDE

    PROGRAM PRO ŠKOLY POKOS  16. září 2015 proběhl na naší škole program pro žáky 2. stupně POKOS. Cílem tohoto programu bylo přiblížit žákům pojmy, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi či řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

    Přespolní běh - druhá místa a postup do kraje  Ve čtvrtek 24.9. 2015 se v Polici nad Metují konalo okresní kolo v přespolním běhu. Naši mladší chlapci i mladší dívky se umístili na postupovém 2. místě a budou tak moci reprezentovat školu v krajském kole 9. října v Nové Pace.
  Starší chlapci si vyzkoušeli náročnější trasu měřící 3 km a viděli, že konkurence je veliká a není snadné obstát mezi trénovanými běžci.

    Školní parlament na návštěvě v Poslanecké sněmovně  Školní parlament na návštěvě v Poslanecké sněmovně ČR Školní parlament se vydal v pátek 25. září do Prahy zjistit, jak to chodí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nahlédnout do jednací síně Poslanecké sněmovny, ale i do zákulisí bylo jistě pro mnohé nové a poučné. Dalším místem byla zastávka na Pražském hradě. Zde žáci navštívili starý hradní palác a katedrálu svatého Víta. Poutavý výklad paní průvodkyně jistě zanechal ve všech alespoň střípky informací, které si odnesli domů. Exkurze mohla proběhnout díky finanční podpoře města Nové Město nad Metují.

  Foto z akce naleznete ZDE

    Terénní berušky zpestřily program na Mistrovství ČR v jízdě spřežení  V neděli 20. 9. se konalo v Bolehošti - Lipinách Mistrovství ČR v jízdě spřežení. Program tentokrát obohatily svým zpěvem Terénní berušky. Podpořit je přišli i bývalí členové sboru a zpívalo jim to opravdu nádherně. Milovníci koní se ukázali i jako příznivci zpívání a odměnili berušky potleskem. Poděkování za tento nevšední zážitek patří pořadatelům a především paní Janě Kosařové.

  Foto z akce naleznete ZDE

    Adaptační pobyty 6. ročníků  Šesté ročníky mají za sebou adaptační pobyt, jehož cílem je nejen se v novém kolektivu lépe poznat, ale zároveň se naučit komunikovat a spolupracovat. Tři dny plné aktivit mnohé odhalily, mnohému naučily a věříme, že nastartovaly dobře fungující třídní kolektivy šesťáků.

  Foto z akce naleznete ZDE    Rozvrhy pro školní rok 2015/16

  V sekci rozvrhy byly doplněny nové rozvrhy pro školní rok 2015/16

    Zahájení školního roku

  Školní rok bude zahájen v 7:55 v kmenových třídách.

  Ve středu 2.9. bude vyučování po uvodních třídnických hodinách pokračovat dle rozvrhu.

    20 let Terénních berušek  U příležitosti dvacátého výročí založení pěveckého sboru Terénní berušky je v prostorách sklepení Spolkového domu na Husově náměstí uspořádána výstava fotografií. Všichni jste srdečně zváni. Výstava je pro vás připravena každý den kromě pondělí od 9,00 do 17,00 hod. a to do konce září.

    Šesťáci pro prvňáky  24.6. se šesťáci sešli ve škole, aby připravili sportovní program pro prvňáky. Odpoledne začalo lezením na skalách v HISu, opékáním a hraním her. Po návratu začala příprava sportovního dne a po chutné večeři byly na programu další hry, včetně noční.
  Druhý den ráno se šesťáci ujali prvňáků a provedli je po stanovištích. Tam plnili různé úkoly – např. slalom, cvičení s obručemi, orientační běh … Museli dešifrovat zprávu, ze které vyplynulo, že je čeká sladká odměna v podobě zmrzliny. Na závěr se ze zámecké věže rozhlédli po kraji a pak se všichni unaveni, ale šťastni vrátili zpět do školy.

  Foto z akce naleznete ZDE

  Ivana Hanušová, Soňa Paarová    Pozvánka na akademii 9. tříd    Knihovna 2.A  Dnes půjdeme do knihovny. Přivítají nás paní Kateřina a Eva.
  Čeká nás čtení a pěkné překvapení.
  Vrátíme se až na oběd.
  Už se všichni moc těšíme.


  Znění ranního středečního diktátu ve 2.A, které se do posledního slova opravdu vyplnilo! Zaznělo, přečetlo, napsalo, vidělo a zažilo se i mhohé další.

  Rádi bychom opět poděkovali pracovníkům knihovny za milý, osobitý a profesionální přístup. Tentokrát především paní Katce Smrcové, které jsme s poděkováním udělili „jedničku několikrát podtrženou“.

  Foto z akce naleznete ZDE

  Druháčci a paní učitelka Katka Hejzlarová    Terénní berušky - video a fotografie z akce  Vážení příznivci pěveckého sboru Terénní berušky, zde je pro vás připravena malá ukázka, jak se 22. května 2015 rozzářila novoměstská sokolovna. Terénní berušky slavily dvacáté narozeniny.

  Video naleznete ZDE

  Foto z akce naleznete ZDE    Vychází 8. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    NA ZAHRADĚ BYLO ŽIVO  Hudba a pohyb spojil všechny návštěvníky Zahradních radovánek na naší školní zahradě. Program byl pestrý, a proto si každý zde našel to své a odpoledne si náležitě užil. Odpoledne určení především dětem k jejich svátku odstartovalo vystoupení pěveckých sborů, zobcových fléten, aerobikového kroužku a dětí z mateřské školy. Členové parlamentu přítomné roztančili a zahájili tak druhou polovinu odpoledne, která byla určena především hudebním a pohybovým disciplínám na stanovištích. Ale na naši zahradu se vešlo mnohem víc: malování na obličej, tržnice nabízející výrobky žáků, k občerstvení lákaly buchtodary našich maminek, nebo vůně opékaných párků. Chvíle u ohně zpříjemňovaly písničky s kytarou. K tomu všemu se přidalo krásné slunečné počasí a kdo přišel, nelitoval.

    Terénní berušky slavily narozeniny  V pátek se skolovna v Novém Městě nad Metují proměnila v místo, kde se sešlo na 350 berušek a jejich příznivců. Pěvecký sbor Terénní berušky ze ZŠ Krčín slavil totiž už 20. narozeniny. A oslava byla opravdu veliká. Výstava fotografií mapující 20 let činnosti sboru doplněná výtvarnými pracemi žáků školy, kroniky sboru a videoprojekce představily sbor od jeho počátků až do současnosti. A především zde zněl zpěv. V úvodu vystoupil host, pěvecký sbor Kácov, a poté již oslavenec, sbor Terénní berušky. Oba sbory zazpívaly i společně a na závěr se k Terénním beruškám přidaly i bývalé členky a členové. Ale především to byl sraz. Sraz berušek současných a bývalých, jejich přátel, příznivců a dalších hostů. Proto se hlavně vzpomínalo, povídalo, prohlíželo fotografie, setkávalo. Hudební kulisu obstarala skupina Maracas a občerstvení, které také nesmí na žádné oslavě chybět, ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují. Přejeme Terénním beruškám, ať se jim v 3. desítce, do které právě vstupují, daří stejně dobře jako doposud.

    Krčíňoviny se staly Školním časopisem roku 2015 v Královéhradeckém kraji  V redakci Pardubického deníku byly 15. května vyhlášeny výsledky krajských kol soutěže Školní časopis roku 2015 Pardubického a Královéhradeckého kraje. 1. místo v kategorii 1. a 2. stupeň si odnášely redaktorky Krčíňovin ze ZŠ Krčín. Nejlepší dva časopisy v každé kategorii postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno v závěru roku. Toto ocenění je odměnou za práci celé redakce, ale i novým impulsem v jejím pokračování. Doufáme především, že s naší prací jsou spokojeni hlavně naši čtenáři a zůstanou nám věrní i nadále.

    Vychází 7. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

    Pasování na čtenáře  20. 5. 2015 byli mezi čtenáře v Městské knihovně slavnostně přivítáni naši prvňáčci. Více se můžete podívat ve fotogalerii.

  Ivana Hanušová    Výlet 1.A  Devatenáctého května se prvňáčci vydali do Josefova, tam si formou hry vyzkoušeli, jak fungoval život vojáků v pevnosti. Potom pokračovali do Železničního muzea v Jaroměři, kde si prohlédli historické lokomotivy a nádraží. Výlet se všem moc líbil.

  Ivana Hanušová    ZŠ Krčín v Londýně  Ve dnech 12.-16.5. navštívili žáci naší školy hlavní město Velké Británie – Londýn. Počasí nám přálo, navštívili jsme: London Eye, Windsor Castle, St. Jame‘s Park, Big Ben, a mnoho dalších. Vyzkoušeli jsme si cestu metrem. Večery jsme trávili v anglických rodinách, kde si žáci měli příležitost vyzkoušet svou angličtinu. Navštívili jsme také Gordon‘s school, se kterou bychom rádi navázali partnerství a uskutečnili společný projekt v rámci Erasmus +. Všichni jsme si výlet užili a odvezli si spoustu krásných zážitků. Za tým učitelů Pavla Halásková    Poděkování pro školní klub    Svačinka do bříška … pomoc do Afriky  V loňském roce to byly muffiny, které pomáhaly, a protože to byla akce úspěšná, 9. B krčínské školy se letos rozhodla akci zopakovat, využít získané zkušenosti a svačinkovou nabídku rozšířit. A tak ve čtvrtek 30. dubna 2015 byli všichni ve škole připraveni svačit na pomoc Africe. Jen vzhledem k aktuálním událostem ve světě neputoval výdělek nakonec do Afriky, ale do Nepálu, na pomoc lidem postiženým zemětřesením.    Klubíčka a Veverčáci v Tongu  23.dubna si děti ze školního klubu užily spoustu zábavy a legrace v zábavním parku TONGO v Hradci Králové.

    Vychází 6. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE

  Příloha časopisu ZDE    Berušky opět v Praze  Jestliže jste v době velikonoční zavítali v Praze na Staroměstské náměstí, konaly se zde tradiční velikonoční trhy. Návštěvníci se dočkali i doprovodného programu, který probíhal na vyzdobeném podiu. Program všem oznamoval: čtvrtek 9. 4. v 16 hodin Terénní berušky – Berušky opět v Praze. Jistě není třeba pěvecký sbor naší školy představovat. Berušky znovu zavítaly do Prahy s připraveným programem. Počasí bylo nádherné, posluchačů se zastavilo opravdu hodně a příjemný pocit ze zdařilého vystoupení hřál cestou k autobusu opravdu každého. Zážitky si berušky odnášely i z návštěvy Národního divadla, kde prohlídka této nádherné budovy byla umocněná velmi vstřícným a zajímavým výkladem.    Atletické pomůcky pro ZŠ Krčín - Nestlé  Dne 21. března se zúčastnili zástupci školy dne projektu "Atletika pro děti do škol". V rámci tohoto projektu škola obdržela sadu atletických pomůcek. Za školu se projektu zúčastnily pí. uč. Paarová a pí. uč. Hanušová.

  Článek si můžete přečíst ZDE

    Život nevidomých  24. března proběhla ve školním klubu beseda s nevidomou paní Kateřinou Dvořákovou. Paní Dvořáková dětem vyprávěla zajímavé zážitky a postřehy ze života. Přinesla ukázat některé pomůcky pro nevidomé, které si děti mohly samy vyzkoušet. Děti se dozvěděly, jak pomoci nevidomému při přecházení ulice a zodpověděla spoustu všetečných otázek. Beseda měla velký úspěch, paní Dvořákové moc děkujeme a už teď se těšíme na další návštěvu.

    Turnaj ve hře UBONGO  V úterý 24. března se děti ze školního klubu zúčastnily turnaje ve hře UBONGO, který pořádal ŠK ZŠ Komenského. Děti si vedly výborně. V kategorii 3.-5. ročník se 5 žáků z naší školy umístilo do 10. místa. Z toho nejlepší byli: na 1. místě Tomáš Jakl a na 2. místě Vendula Voborníková, oba ze 4.A. Dětem blahopřejeme a paním vychovatelkám ze ZŠ Komenského děkujeme.

    Pedagogické dny na Univerzitě Hradec Králové  Dne 25. 3. 2015 pěvecký sbor Terénní berušky vystoupil na slavnostním ceremoniálu v rámci Pedagogických dnů, které pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. V aule plné akademiků z celé republiky Univerzita HK udělovala Čestný doktorát panu Zdeňku Svěrákovi za zásluhy o rozvoj jazykové kultury v české společnosti. Slavnost byla zahájena naší státní hymnou. Tato čestná funkce připadla na pěvecký sbor Terénní berušky. Kromě této cti se zde naše škola prezentovala na semináři, který připravila na téma Spolupráce školy s rodiči a veřejností.    První jarní den

  Přivítali jsme první jarní den. Na prvním stupni se třídy inspirovaly světem zvířat, druhý stupeň jaro přivítal ve sportovním.

  Pátek 20. 3. byl nabytý událostmi. Nemohli jsme si nechat ujít zatmění slunce.    Vychází 5. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE    Návštěva knihovny  6. března se naši prvňáčci zúčastnili besedy v knihovně. Program byl pěkný, zajímavý a dětem se moc líbil. Už teď se těší na příští setkání.

  Ivana Hanušová    Návštěva MŠ v 1.A  20. 2. přivítali prvňáčci ve své třídě budoucí školáčky. Ukázali jim, jak už umí pěkně číst, ale také pro malé návštěvníky připravili školní úkoly. Všichni všechno splnili na jedničku a domů si odnášeli sladkou odměnu.

  Ivana Hanušová    Anglicky nejen na hodinách angličtiny  Anglicky v hodinách českého jazyka? Proč ne? Na naší škole je to možné. Na naší škole se podílí na výuce anglického jazyka rodilý mluvčí – Mark Tibbles. Samozřejmostí jsou konverzační hodiny a to ve všech třídách, kde se angličtina vyučuje. Ale potkat se s ním můžete třeba při hodině českého jazyka. V 8. ročníku to bylo setkání s Williamem Shakespearem. Seznámení s životem, srovnání angličtiny 16. století a dnešní, připomenutí divadelních her, četba veršů, porovnání angličtiny a českého překladu, práce s pracovním listem. A to vše v angličtině. A příště? ... Může to být klidně hodina vlastivědy na 1. stupni… :-)

  Více fotografií můžete vidět ve fotogalerii.

    Ukončení vzdělávání v rámci FIE  Ve středu 18. února proběhlo slavnostní zakončení projektu náchodské Pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém se účastníci vzdělávali v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Z naší školy získalo mezinárodní certifikát sedm pedagogických pracovníků, kteří již prvky této metody zařazují ve svých vyučovacích hodinách, v mateřské škole především v práci s předškoláky. Ve 3. a 4. třídě byla již zařazena hodina zaměřená přímo na práci s instrumenty FIE.    Přijatí žáci do 1. ročníku

  Seznam žáků, kteří jsou přijati do prvního ročníku najdete ZDE    Vychází 4. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE    Výtvarná výchova 7. třídy  V rámci hodin výtvarné výchovy proběhla výroba masek na "masopustní rej".

    Exkurze Planetárium Hradec Králové  10. 2. 2015 jela 5. třída na exkurzi do hvězdárny a nového 3D planetária v Hradci Králové.

    Pozdrav z lyžařského kurzu 7.A  Zdravíme všechny ve škole v Krčíně.
  Dnes jsme vyrazili na celodenní výlet ne běžky. Je krásné počasí, stopa upravena, nálada výborná. Fotka zachycuje místo, které mnozí z vás jistě dobře poznáte. Zítra, ve čtvrtek, nás čeká naposledy sjezdovka a v pátek hurá domů.
  Těšíme se opět na Vás.

  Žáci ze 7.A.    Pozdrav z lyžařského kurzu 7.B  7.B zdraví všechny ze školy v Krčíně. Máme se tu krásně, počasí nám přeje. Každý den trénujeme v družstvech sjezdové lyžování nebo snowboard. V úterý, za slunného počasí jsme také poprvé vyzkoušeli běžky.
  Pokaždé, když se vracíme na chalupu, tak se každý z nás těší na dobré jídlo.
  Jinými slovy, 7.A se má určitě na co těšit.
  Jako malou ochutnávku posíláme pár fotografií.  Ahoj. Vaše 7.B    Vystoupení v domově důchodců  Notičky s kroužkem flétniček a dramaťáčkem byly potěšit v předvánočním čase obyvatele Domova důchodců v Náchodě. Spolu s posluchači si připomněli vánoční zvyky a obyčeje a zazpívali si společně koledy. Vánoční náladu s malým dárečkem si odnášeli z vystoupení i do svých pokojů.

    Vychází 3. číslo Krčíňovin!

  Vychází nové číslo školního časopisu Krčíňoviny!  Najdete ho ve třídách, ve vestibulu na nástěnce školy, v knihovně a na stránkách školy.

  Do časopisů můžete nahlédnout ZDE    Vánoční ladění v ZŠ Krčín  V pátek 12. prosince 2014 prostoupila celou školu vánoční nálada. Dětský parlament, školní družina a školní klub uspořádaly Vánoční trhy ve vestibulu školy. Návštěvníci si mohli vybírat ze široké nabídky svícnů, věnců, přání a drobných dárků pro své nejbližší. Výtěžek z trhů poputuje za adoptovaným chlapcem Arunem do Indie na jeho školní pomůcky. Odpoledne se rozezněly podkrovím školy vánoční říkadla, flétny, kytary a zpěv vánočních písní a koled. Hudební ateliér zaplněný rodiči, prarodiči i hosty potěšil účinkující nejen potleskem, ale i svým zpěvem. Vánočně naladěni se všichni večerem rozcházeli do svých domovů.

  Mgr. Jana Vitverová, ředitelka ZŠ Krčín •      
  Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo nám. 1, 549 01 Nové Město nad Metují ~ zskrcin@zskrcin.cz